восстанови зрение

Оксиал цена украина

Оксиал раствор офтальмологический, 10 млОксиал

Натриевая соль гиалуроновой кислоты 0,15 %, Кислота борная

Вспомогательные вещества: Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид гексагидрат, Оксид 0,06%, вода очищенная ск потреб

Оглавление:

Оксиал является увлажняющим офтальмологическим раствором, содержащим гиалуроновую кислоту 0,15%. Гиалуроновую кислоту, содержащуюся в препарате, получают ферментацией, а не путем выделения из животного сырья. Её активность оптимизирована и пролонгирована за счет синергического действия Протектора, полимера, образующего пленку. Присутствие электролитов (хлоридов, натрия, калия, кальция и магния), необходимых для обеспечения клеточных биохимических процессов, и незначительно сниженная изотоничность раствора помогают поддерживать физиологические условия на поверхности глаза.

— Облегчение дискомфорта при ношении мягких и жестких контактных линз.

— Ощущение сухости, раздражения и усталости глаз, обусловленных не заболеваниями, а вызванных такими внешними факторами, как длительное пребывание перед видео экранами и мониторами, в условиях кондиционирования воздуха, запыления, загрязнения, задымления, и другими воздействиями окружающей среды и стресса.Не применяйте препарат в случае повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.

Убедитесь в том, что герметичность упаковки не нарушена.

Тщательно вымойте руки.

Чтобы открыть флакон, необходимо полностью отвернуть крышку до отделения кольца, свидетельствующего о том, что флакон не был вскрыт ранее.

Переверните флакон вверх дном и закапайте одну или две капли в каждый глаз, или в соответствии с рекомендацией специалиста.Плотно закройте флакон после использования.

Сообщалось о редких случаях умеренного раздражения глаз при применении препарата. Прекратите применение препарата, если Вы ощущаете боль, покраснение глаз или снижение зрения после инстилляции. Проконсультируйтесь с врачом в случае, если перечисленные симптомы не проходят или усиливаются.

После вскрытия флакона раствор должен быть использован в течение 60 дней. Любые остатки препарата должны быть выброшены. Чтобы избежать возможного загрязнения, не касайтесь кончиком пипетки никаких поверхностей. Не глотайте раствор.

Не закапывайте Оксиал в глаз(а) вместе с другими препаратами т.к. их действие может изменяться.

Храните флакон при температуре ниже 25°C.Оксіал

Натрієва сіль гіалуронової кислоти 0,15 %, Кислота борна

Допоміжні речовини: Натрію хлорид, калію хлорид, кальцію хлорид дигідрат, магнію хлорид гексагідрат, Оксид 0,06%, вода очищена ск потреб

Оксіал є зволожуючим офтальмологічним розчином, що містить гіалуронову кислоту 0,15%. Гіалуронову кислоту, що міститься в препараті, отримують ферментацією, а не шляхом виділення з тваринного сировини. Її активність оптимізована і пролонгована за рахунок синергічної дії Протектора, полімеру, що утворює плівку. Присутність електролітів (хлоридів, натрію, калію, кальцію і магнію), необхідних для забезпечення клітинних біохімічних процесів, і незначно знижена изотоничность розчину допомагають підтримувати фізіологічні умови на поверхні ока.

— Полегшення дискомфорту під час носіння м’яких та жорстких контактних лінз.

— Відчуття сухості, подразнення і втоми очей, не обумовлених захворюваннями, а викликаних такими зовнішніми факторами, як тривале перебування перед відео екранами та моніторами, що в умовах кондиціонування повітря, запилення, забруднення, задимлення, та іншими впливами навколишнього середовища та стресу.Не застосовуйте препарат у разі підвищеної чутливості до будь-якого з компонентів препарату.

Переконайтеся в тому, що герметичність упаковки не порушена.

Ретельно вимийте руки.

Щоб відкрити флакон, необхідно повністю відвернути кришку до відділення кільця, свідчить про те, що флакон не був розкритий раніше.

Переверніть флакон догори дном та закапайте одну або дві краплі в кожне око, або у відповідності з рекомендацією фахівця.Щільно закрийте флакон після використання.

Повідомлялося про рідкісні випадки помірного подразнення очей при застосуванні препарату. Припиніть застосування препарату, якщо Ви відчуваєте біль, почервоніння очей або зниження зору після інстиляції. Проконсультуйтеся з лікарем у випадку, якщо перераховані симптоми не минають або посилюються.

Після розкриття флакона розчин повинен бути використаний протягом 60 днів. Будь-які залишки препарату повинні бути викинуті. Щоб уникнути можливого забруднення, не торкайтеся кінчиком піпетки ніяких поверхонь. Не ковтайте розчин.

Не закопуйте Оксіал в око(а) разом з іншими препаратами т. к. їх дія може бути змінена.

Зберігайте флакон при температурі нижче 25°C.

Источник: http://a24.com.ua/products/oksial-rastvor-oftal-mologicheskiy-10-ml-santen

Оксиал аналоги и цены

Все аналоги Оксиал подобраны по международной системе классификации лекарственных средств АТС (анатомо-терапевтическо-химическая классификация).

Действующие вещества: Искусственные слезы и прочие индифферентные препараты

 • Препараты для лечения заболеваний органов чувств
  • Препараты для лечения заболеваний глаз
   • Препараты для лечения заболеваний глаз прочие
    • Препараты для лечения заболеваний глаз прочие
     • Искусственные слезы и прочие индифферентные препараты

Аналоги по составу

Видисик

Офтагель

Хило-Комод

Хилозар-комод

Визомитин

Вет-Комод

Визин Чистая слеза

Гипромелоза-П

Оптиве

Офтальмосол

Офтолик

Сикапос

Хило-Кеа

Искусственные слезы

Офтагель Уно

Хило-комод Форте

Артелак Всплеск

Артелак Всплеск Уно

Артелак Баланс

Артелак Баланс Уно

Слезин

Хилабак

Гипромеллоза-П

Аналоги по показанию и способу применения

Адгелон

Декспантенол-Хемофарм

Калия йодид

Корнерегель

Офтан

Офтан катахром

Ретиналамин

Тауфон

Факовит

Миртикан

Окоферон

Баларпан-Н

Визимакс

Окулохеель

Таурин

Жетреа

Латиссе

Мегазир

Рестасис

Сикапротект

Тауфон-Дарница

Бестоксол

Катаксол

Таурин Буфус

Квинакс

Фарковит B12

Таурин-ДИА

Виксипин

Таурин-Солофарм

Аналоги по коду ATC 3-го уровня

Айстил

Веледа Ефразия Д3

к медицинскому препарату

Капли Оксиал состоят из таких компонентов:Гиалуроновая кислота – 0,15%.

Вода для инъекций.

Лекарственные средства, действующие на органы чувств

Лекарственные средства, применяемые в офтальмологии

Оксиал – капли для применения в офтальмологии. Оксиал способствует увлажнению роговицы, за счёт входящих в состав электролитов и гиалуроновой кислоты.При использовании капель Оксиал у пациентов отмечается уменьшение выраженности сухости и раздражения глаз.

По реологическм свойствам капли близки к человеческим слезам. Оксиал не раздражает глаза и способствует восстановлению роговицы за счёт сохранения целостности слезной пленки.

Гиалуроновая кислота, которая является одним из компонентов капель, способствует заживлению микроповреждений роговицы. Электролиты в составе капель обеспечивают поддержание естественного уровня продукции муцина. Консервант, который используется в этом препарате, во время соприкосновения с роговицей распадается на инертные соединения, не оказывает негативного действия и не вызывает реакций аллергического генеза.

Фармакокинетика капель Оксиал не представлена.

— Контактные конъюнктивиты (Оксиал применяют для симптоматического лечения сухости роговицы), которые обусловлены влиянием ультрафиолета, ветра, дыма, косметики, пыли и других факторов.— Сухость и раздражение роговицы при повышенных зрительных нагрузках, а также приеме медикаментов, которые могут вызывать развитие синдрома сухого глаза (как побочное действие).

— Оксиал применяют для предупреждения сухости роговицы во время использования линз.

В составе комплексной терапии Оксиал может назначаться после офтальмологических оперативных вмешательств, в том числе после коррекции зрения (лазерной).

Капли увлажняющие вносят в конъюнктивальный мешок. Оксиал можно применять по мере необходимости. Обычно рекомендуются по 4-5 раз в день вносить по 1-2 капли. Значительное увеличение дозы или частоты внесения капель возможно только по рекомендации офтальмолога.

Капли следует вносить только чистыми руками. Во время внесения для повышения комфорта пациента необходимо несколько оттягивать нижнее веко, а после внесения препарата медленно закрыть глаза.При контакте наконечника капельницы с кожей или другими поверхностями возможно загрязнение раствора (в таком случае использовать раствор нежелательно в связи с повышением вероятности развития инфекции).

Все компоненты препарата инертны и не вызывают развития побочных эффектов. У лиц с непереносимостью ингредиентов капель возможно появление реакций аллергического генеза (в таком случае капли следует отменить и назначить препарат аналогичного действия).

Оксиал не назначают лицам с аллергией на компоненты капель.

Оксиал можно использовать при вынашивании ребенка по рекомендации офтальмолога.

Во время лактации Оксиал можно использовать, придерживаясь рекомендаций по применению.

Сочетанное использование с другими офтальмологическими местными средствами возможно только по предписанию врача (при этом важно точно соблюдать порядок применения препаратов и интервалы межу ними).При местном использовании о развитии передозировки не сообщалось.

Стерильные капли офтальмологические во флаконах-капельницах, имеющих объем 10 мл.

После нарушения герметичности флакона капли разрешено использовать не более 2 месяцев.

Срок годности капель в запечатанном флаконе указан на упаковке.

Источник: http://www.poisklekarstv.com.ua/oksial/analogiОксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл

Фотографии, инструкции и описание предоставлены в ознакомительном варианте и могут отличаться от оригинала.

Описание:

В сети аптеках РУАН вы можете получить квалифицированную консультацию по применению Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл.

Вы можете приобрести Витаминные добавки для глаз по низкой цене в интернет аптеке RUAN, оформив заказа на сайте.

Заказывайте быстро и удобно Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл в ближайшей аптеке Вашего города.

Адреса, режим работы и контакты, Вы можете посмотреть в разделе Аптеки.Сеть аптек РУАН, гарантированное качество и низкие цены на лекарственные препараты.

Экономьте свое время на посещении аптек.

Инструкция:

Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл — инструкция по применению

Фармакологическая группа:

При заболеваниях глаз

Форма выпуска:

Состав:

Гіалуронової к-ти 0.15%

Внимание! Описание препарата Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл на данной странице является упрощённой и дополненной версией официальной инструкции по применению.Информация о препарате предоставлена исключительно с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению. Только врач может принять решение о назначении препарата, а также определить дозы и способы его применения.

Описание:

В сети аптеках РУАН вы можете получить квалифицированную консультацию по применению Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл.

Вы можете приобрести Витаминные добавки для глаз по низкой цене в интернет аптеке RUAN, оформив заказа на сайте.

Заказывайте быстро и удобно Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл в ближайшей аптеке Вашего города.

Адреса, режим работы и контакты, Вы можете посмотреть в разделе Аптеки.Сеть аптек РУАН, гарантированное качество и низкие цены на лекарственные препараты.

Экономьте свое время на посещении аптек.

Инструкция:

Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл — инструкция по применению

Фармакологическая группа:

При заболеваниях глаз

Форма выпуска:

Состав:

Гіалуронової к-ти 0.15%

Внимание! Описание препарата Оксиал раствор офтальмологический увлажняющий 10мл на данной странице является упрощённой и дополненной версией официальной инструкции по применению.Информация о препарате предоставлена исключительно с ознакомительной целью и не должна быть использована как руководство к самолечению. Только врач может принять решение о назначении препарата, а также определить дозы и способы его применения.

Источник: http://ruan.dp.ua/20450-oksial-rastvor-oftalmologicheskiy-uvlazhnyayuschiy-10ml

Оксиал р-р 10 мл

Доставка и оплата

Свой заказ вы можете забрать в одной из наших аптек.

При заказе до 200 грн. – не доставляем.

При заказе от 200 грн. – бесплатно.Осуществляется в следующие города

При заказе от 500 до 5000 грн. – от 300 грн.

При заказе от 5000 грн. – бесплатно.

Где купить Оксиал р-р 10 мл

Инструкция Оксиал р-р 10 мл

Состав и форма выпуска

Оксиал раствор офтальмологический

В офтальмологическом растворе содержится: Натриевая соль гиалуроновой кислоты 0,15 %, Кислота борнаяВспомогательные вещества: Натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид гексагидрат, Оксид 0,06%, вода очищенная ск потреб; во флаконе 10 мл раствора.

Фармакологическое действие

Оксиал является увлажняющим офтальмологическим раствором, содержащим гиалуроновую кислоту 0,15%. Гиалуроновую кислоту, содержащуюся в препарате, получают ферментацией, а не путем выделения из животного сырья. Её активность оптимизирована и пролонгирована за счет синергического действия Протектора, полимера, образующего пленку. Присутствие электролитов (хлоридов, натрия, калия, кальция и магния), необходимых для обеспечения клеточных биохимических процессов, и незначительно сниженная изотоничность раствора помогают поддерживать физиологические условия на поверхности глаза.

Показания

— Облегчение дискомфорта при ношении мягких и жестких контактных линз.

— Ощущение сухости, раздражения и усталости глаз, обусловленных не заболеваниями, а вызванных такими внешними факторами, как длительное пребывание перед видео экранами и мониторами, в условиях кондиционирования воздуха, запыления, загрязнения, задымления, и другими воздействиями окружающей среды и стресса.

Противопоказания

Не применяйте препарат в случае повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.Способ применения и дозы

Убедитесь в том, что герметичность упаковки не нарушена.

Тщательно вымойте руки.

Чтобы открыть флакон, необходимо полностью отвернуть крышку до отделения кольца, свидетельствующего о том, что флакон не был вскрыт ранее.

Переверните флакон вверх дном и закапайте одну или две капли в каждый глаз, или в соответствии с рекомендацией специалиста.

Плотно закройте флакон после использования.

Побочные действия

Сообщалось о редких случаях умеренного раздражения глаз при применении препарата. Прекратите применение препарата, если Вы ощущаете боль, покраснение глаз или снижение зрения после инстилляции. Проконсультируйтесь с врачом в случае, если перечисленные симптомы не проходят или усиливаются.

Особые указания

После вскрытия флакона раствор должен быть использован в течение 60 дней. Любые остатки препарата должны быть выброшены. Чтобы избежать возможного загрязнения, не касайтесь кончиком пипетки никаких поверхностей. Не глотайте раствор.

Взаимодействие

Не закапывайте Оксиал в глаз(а) вместе с другими препаратами т.к. их действие может изменяться.

Условия хранения

Храните флакон при температуре ниже 25°C.

Срок годности

С Оксиал р-р 10 мл покупают

Farmigea S.p.A (Италия)

Аллерган Сейлс ЛЛС (США)

Янссен Фармацевтика Н.В. (Бельгия)

Польфа АТ Варшавский ФЗ (Польша)

Урсафарм Арцнеимиттель ГмбХ (Германия)

Аллерган Сейлс ЛЛС (США)

Сантен АТ (Финляндия)

Фармак ОАО (Украина, Киев)

Сантоника ООО (Литва)

Фармак ОАО (Украина, Киев)

Др. Герхард Манн (Германия)

Унимед Фарма (Словацкая Республика)

Сентисс Фарма Пвт. Лтд. (Индия)

KRKA, д.д., Ново место (Словения)

Урсафарм Арцнеимиттель ГмбХ (Германия)

Урсафарм Арцнеимиттель ГмбХ (Германия)

Фармак ОАО (Украина, Киев)

Унимед Фарма (Словацкая Республика)

Сантен АТ (Финляндия)

04213, Украина , Киев

ул. Приречная, 27-Е.

Аптека гормональных препаратов.

Полный ассортимент обычных лекарственных средств и уникальных препаратов, собственный лицензионный склад, круглосуточный call-центр и доставка товаров, более 65% лояльных покупателей за 22 года успешной работы на рынке Украины. Лицензия на розничную и оптовую продажу медикаментов АВот 23.05.12

Источник: http://e-apteka.com.ua/Oksial-r-r-10-ml

ОКСИАЛ / OXYAL

Описание / Инструкция

Купить ОКСИАЛ / OXYAL Вы можете с доставкой в Винница, Луцк, Днепропетровск, Кривой Рог, Донецк, Мариуполь, Житомир, Ужгород, Ивано-Франковск, Калуш, Белая Церковь, Борисполь, Бровары, Вишневое, Вышгород, Кировоград, Симферополь, Ялта, Луганск, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы

2010 © Dostavka Likiv. Все права защищены. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с Соглашением об использовании сайта

Источник: http://dostavkalikiv.com/goods/oksial.html

Оксиал цена украина

социальная сеть здоровья

 • Главная
 • Каталог товаров

ОКСИАЛ глазные капли р-р 10мл Сантэн

Описание препарата

Оксиал – капли для применения в офтальмологии. Оксиал способ . Показать всё

Оксиал – капли для применения в офтальмологии. Оксиал способствует увлажнению роговицы, за счёт входящих в состав электролитов и гиалуроновой кислоты.

При использовании капель Оксиал у пациентов отмечается уменьшение выраженности сухости и раздражения глаз.

По реологическим свойствам капли близки к человеческим слезам. Оксиал не раздражает глаза и способствует восстановлению роговицы за счёт сохранения целостности слезной пленки.

Гиалуроновая кислота, которая является одним из компонентов капель, способствует заживлению микроповреждений роговицы. Электролиты в составе капель обеспечивают поддержание естественного уровня продукции муцина. Консервант, который используется в этом препарате, во время соприкосновения с роговицей распадается на инертные соединения, не оказывает негативного действия и не вызывает реакций аллергического генеза.

Фармакокинетика капель Оксиал не представлена.

Показания к применению

— Контактные конъюнктивиты (Оксиал применяют для симптоматического лечения сухости роговицы), которые обусловлены влиянием ультрафиолета, ветра, дыма, косметики, пыли и других факторов.

— Сухость и раздражение роговицы при повышенных зрительных нагрузках, а также приеме медикаментов, которые могут вызывать развитие синдрома сухого глаза (как побочное действие).

— Оксиал применяют для предупреждения сухости роговицы во время использования линз.

В составе комплексной терапии Оксиал может назначаться после офтальмологических оперативных вмешательств, в том числе после коррекции зрения (лазерной).

Капли увлажняющие вносят в конъюнктивальный мешок. Оксиал можно применять по мере необходимости. Обычно рекомендуются по 4-5 раз в день вносить по 1-2 капли. Значительное увеличение дозы или частоты внесения капель возможно только по рекомендации офтальмолога.

Капли следует вносить только чистыми руками. Во время внесения для повышения комфорта пациента необходимо несколько оттягивать нижнее веко, а после внесения препарата медленно закрыть глаза.

При контакте наконечника капельницы с кожей или другими поверхностями возможно загрязнение раствора (в таком случае использовать раствор нежелательно в связи с повышением вероятности развития инфекции).

Все компоненты препарата инертны и не вызывают развития побочных эффектов. У лиц с непереносимостью ингредиентов капель возможно появление реакций аллергического генеза (в таком случае капли следует отменить и назначить препарат аналогичного действия).

Оксиал не назначают лицам с аллергией на компоненты капель.

Оксиал можно использовать при вынашивании ребенка по рекомендации офтальмолога.

Во время лактации Оксиал можно использовать, придерживаясь рекомендаций по применению.

Сочетанное использование с другими офтальмологическими местными средствами возможно только по предписанию врача (при этом важно точно соблюдать порядок применения препаратов и интервалы межу ними).

При местном использовании о развитии передозировки не сообщалось.

Стерильные капли офтальмологические во флаконах-капельницах, имеющих объем 10 мл.

После нарушения герметичности флакона капли разрешено использовать не более 2 месяцев.

Срок годности капель в запечатанном флаконе указан на упаковке.

Специфические условия хранения не требуются.

Источник: http://www.ankor.od.ua/catalog/328/oksial_glaznye_kapli_r_r_10ml_santen/

ОКСИАЛ / OXYAL

В Фарма Лад ( Pharma Lad ) Вы можете найти, зарезервировать, купить по цене производителя ОКСИАЛ / OXYAL или подобрать к данному препарату аналоги и заменители, ознакомиться с инструкцией и описанием.

Выбранные Вами лекарства и препараты могут быть доставлены по указанному Вами адресу в Украине, Крым, СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), страны Балтии (Латвию, Литву, Эстонию), Грузию и дальнего зарубежья.

2010 © PharmaLad. Все права защищены. Перед использованием обязательно ознакомься с Соглашением об использовании сайта

Источник: http://pharmalad.com/goods/oksial.html

Оксиал капли цены в аптеках

найдено 423 предложения и 391 аптека.

Все цены и наличие Оксиал капли актуальны на сегодняшний день. Купить перепарат вы сможете в любой из нижеперечисленных аптек.

ЭликсирФарм

 • Оксиал р-р офтальм. увлаж. фл 0.15% 10мл (Tubilix Pharma S.p.A/Santen OY) 635 . 00 руб
 • ЭликсирФарм
 • ЭликсирФарм Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • Аптечная сеть «36,6»

  • Оксиал р-р офтальмологич.увлажн. 10мл 496 . 00 руб
  • Аптечная сеть «36,6»
  • Аптечная сеть «36,6» Москва
 • По вашему запросу Оксиал капли в аптеках всего найдено 423 лекарственных препарата

  Источник: http://www.poisklekarstv.com/oksial-kapli

  Оксиал

  Раствор офтальмологический увлажняющий 10 мл.во флаконах-капельницах.

  Раствор содержит: натриевая соль гиалуроновой кислоты 0,15%, кислота борная, протектор, натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид дигидрат, магния хлорид гексагидрат, оксид 0,06%, вода очищенная

  Хранить при комнатной температуре, в месте, защищенном от света. Срок хранения — 2 года.

  Оксиал вносят в глаза по мере надобности, по 1 или 2 капли в глаз, 4-5 раз в день.

  Случаи передозировки не наблюдались.

  Оксиал можно использовать при беременности и лактации по рекомендации офтальмолога.

  При применении Оксиала у лиц с непереносимостью ингредиентов капель возможно появление реакций аллергического генеза.

  Оксиал противопоказан лицам с аллергией на компоненты капель.

  Оксиал применяется только после консультации врача.

  Сочетанное использование с другими офтальмологическими местными средствами возможно только по предписанию врача (при этом важно точно соблюдать порядок применения препаратов и интервалы межу ними).

  Капли не требуют извлечения контактных линз перед закапыванием. Оксиал совместим с любыми видами контактных линз.

  Ниже приведены препараты с таким же АТС кодом 3 или 4 уровня, или такой же фармакотерапевтической группой.

  Перед заменой препарата на аналог, обязательно проконсультируйтесь с врачом!

  • Артелак: цена, инструкция
  • Баларпан: цена, инструкция
  • Ретиналамин: цена, инструкция
  • Вет-комод: цена, инструкция
  • Видисик: цена, инструкция
  • Гипромелоза: цена, инструкция
  • Искусственные слезы: цена, инструкция
  • Оптиве: цена, инструкция
  • Офтагель: цена, инструкция
  • Офтолик: цена, инструкция
  • Рестасис: цена, инструкция
  • Сикапос: цена, инструкция
  • Хило-кеа: цена, инструкция
  • Хило-комод: цена, инструкция
  • Визомитин: цена, инструкция
  • Катаракс: цена, инструкция
  • Вита-Йодурол: цена, инструкция
  • Инозин: цена, инструкция
  • Калия йодид: цена, инструкция
  • Квинакс: цена, инструкция
  • Корнерегель: цена, инструкция
  • Окоферон: цена, инструкция
  • Окуфлеш: цена, инструкция
  • Офтан катахром: цена, инструкция
  • Систейн: цена, инструкция
  • Тауфон: цена, инструкция
  • Факовит: цена, инструкция

  Инструкция по применению, состав, побочные эффекты и другая подробная информация на этой странице для простоты восприятия приведена в свободном переводе официальной инструкции производителя. Данный материал предназначен только для ознакомления. Мы не занимаемся производством или продажей лекарств. Помните: необходимость применения препарата, способы и дозы определяются только Вашим лечащим врачом. Самолечение может быть опасным для Вашего здоровья!

  Источник: http://hnb.com.ua/price_description/1622

  Оксиал

  Фармакологическое действие:

  Оксиал – капли для применения в офтальмологии. Оксиал способствует увлажнению роговицы, за счёт входящих в состав электролитов и гиалуроновой кислоты. При использовании капель Оксиал у пациентов отмечается уменьшение выраженности сухости и раздражения глаз. По реологическим свойствам капли близки к человеческим слезам. Оксиал не раздражает глаза и способствует восстановлению роговицы за счёт сохранения целостности слезной пленки. Оксиал уменьшает испарение с поверхности роговицы слезной жидкости, повышает эластичность прекорнеальной пленки, снижает чувство усталости глаз. Гиалуроновая кислота, которая является одним из компонентов капель, способствует заживлению микроповреждений роговицы. Электролиты в составе капель обеспечивают поддержание естественного уровня продукции муцина. Консервант, который используется в этом препарате, во время соприкосновения с роговицей распадается на инертные соединения, не оказывает негативного действия и не вызывает реакций аллергического генеза. Фармакокинетика капель Оксиал не представлена.

  Показания к применению:

  — Контактные конъюнктивиты (Оксиал применяют для симптоматического лечения сухости роговицы), которые обусловлены влиянием ультрафиолета, ветра, дыма, косметики, пыли и других факторов. — Сухость и раздражение роговицы при повышенных зрительных нагрузках, а также приеме медикаментов, которые могут вызывать развитие синдрома сухого глаза (как побочное действие). — Оксиал применяют для предупреждения сухости роговицы во время использования линз. В составе комплексной терапии Оксиал может назначаться после офтальмологических оперативных вмешательств, в том числе после коррекции зрения (лазерной).

  Способ применения:

  Капли увлажняющие вносят в конъюнктивальный мешок. Оксиал можно применять по мере необходимости. Обычно рекомендуются по 4-5 раз в день вносить по 1-2 капли. Значительное увеличение дозы или частоты внесения капель возможно только по рекомендации офтальмолога. Капли следует вносить только чистыми руками. Во время внесения для повышения комфорта пациента необходимо несколько оттягивать нижнее веко, а после внесения препарата медленно закрыть глаза. Капли не требуют извлечения контактных линз перед закапыванием. Оксиал совместим с любыми видами контактных линз. При контакте наконечника капельницы с кожей или другими поверхностями возможно загрязнение раствора (в таком случае использовать раствор нежелательно в связи с повышением вероятности развития инфекции).

  Побочные действия:

  Все компоненты препарата инертны и не вызывают развития побочных эффектов. У лиц с непереносимостью ингредиентов капель возможно появление реакций аллергического генеза (в таком случае капли следует отменить и назначить препарат аналогичного действия).

  Противопоказания:

  Оксиал не назначают лицам с аллергией на компоненты капель.

  Беременность:

  Оксиал можно использовать при вынашивании ребенка по рекомендации офтальмолога. Во время лактации Оксиал можно использовать, придерживаясь рекомендаций по применению.

  Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

  Сочетанное использование с другими офтальмологическими местными средствами возможно только по предписанию врача (при этом важно точно соблюдать порядок применения препаратов и интервалы межу ними).

  Передозировка:

  При местном использовании о развитии передозировки не сообщалось.

  Форма выпуска:

  Стерильные капли офтальмологические во флаконах-капельницах, имеющих объем 10 мл.

  Условия хранения:

  После нарушения герметичности флакона капли разрешено использовать не более 2 месяцев. Срок годности капель в запечатанном флаконе указан на упаковке. Специфические условия хранения не требуются.

  Состав:

  Капли Оксиал состоят из таких компонентов: Гиалуроновая кислота – 0,15%. Соли натрия. Соли магния. Борная кислота. Соли калия. Соли кальция. Вода для инъекций. В качестве консервантов используются полимер Протектор и консервант Оксид 0,06%.

  Нозологическая классификация (МКБ-10):

  Болезнь слезного аппарата неуточненная (H04.9) Болезнь конъюнктивы неуточненная (H11.9) Болезнь роговицы неуточненная (H18.9) Нарушение глаза и его придаточного аппарата неуточненное (H57.9) Другие осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированные в других рубриках (T88) Наличие очков и контактных линз (Z97.3) Другие уточненные послехирургические состояния (Z98.8)

  Цена: от 566.14 грн

  Цена: от 1612.80 грн

  Цена: от 206.00 грн

  Цена: от 136.76 грн

  Цена: от 16.10 грн

  Цена: от 79.67 грн

  Цена: от 136.20 грн

  Цена: от 3.25 грн

  Цена: от 11.12 грн

  Цена: от 56.50 грн

  Цена: от 105.80 грн

  Цена: от 51.00 грн

  Цена: от 56.50 грн

  Цена: от 86.00 грн

  Цена: от 146.80 грн

  Войти с помощью:

  Войти с помощью:

  Информация, опубликованная на сайте, предназначена только для ознакомления. Описанные методы диагностики, лечения, рецепты народной медицины и т.д. самостоятельно использовать не рекомендуется. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом, чтобы не нанести вред своему здоровью!

  Источник: http://www.likar.info/lekarstva/Oksial/

 • admin

  View more posts from this author
  ×